2 อัตรา
ตามตกลง
14 มีนาคม 2559

ลักษณะงาน

1. แปลเอกสารภาษาจีนเป็นภาษาไทย
2. แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาจีน
3.สามารถจับใจความเนื้อหาและถ่ายทอดด้วยวาจา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1. เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
3. มีความละเอียดรอบคอบ สามารถพิมพ์ภาษาไทยและภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง
4. มีความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และช่วยเหลือสังคม
5. สามารถทำงานได้หลายด้าน (multi-tasking) มีความคล่องแคล่ว
6. สามารถทำงานเป็นกับส่วนรวมและรายบุคคลได้
7. สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ต อีเมล์ Microsoft Office และคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
8. มีความสามารถในการพูด อ่าน เขียนภาษาจีนได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ทำงานที่สำนักงาน หรือศูนย์ฝึกอบรม ตามที่ได้รับมอบหมาย

วิธีการรับสมัคร :

1.walk in
2.ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ : daoderichmon@gmail.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

หากเป็นชาวต่างชาติ ต้องมี work permit เท่านั้น


Company Profile

75/60 อาคารริชมอนด์ ชั้น 17 ซ.สุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 022041531-5, 085-345-2848 022041530