1 อัตรา
14,000 บาท
8 ธันวาคม 2558

ลักษณะงาน

ดูแลตารางงานของผู้อำนวยการ
ช่วยผู้อำนวยการตรวจสอบในรายละเอียดงาน คอยอัพเดตข้อมูล
ดูแลห้องทำงาน
ประสานงานระหว่างบริษัทและลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐาน (ใช้อีเมล์เป็น, ใช้ Mirosoft Word เป็น)
พอมีทักษะในการประสานงานได้
พร้อมจะเรียนรู้ในสิ่งใหม่่ๆ

สวัสดิการ :

ตามแต่ตกลง ณ วันสัมภาษณ์

สถานที่ปฏิบัติงาน :

408 อาคารพหลโยธินเพลส ห้อง2642 ถ.พหลโยธิน

วิธีการรับสมัคร :

โทรนัดสัมภาษณ์ที่ 02 619 1889


Company Profile

408 อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 26 ห้อง 2641 , ถ.พหลโยธิน , แขวงสามเสนใน, เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 026191889
ตำแหน่งงานอื่น ๆ