1 อัตรา
ตามตกลง
5 พฤศจิกายน 2558

ลักษณะงาน

1.ต้อนรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่องาน
2. รับและโอนสายโทรศัพท์
3. รวบรวมรายการสั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
4. เป็นผู้ทำบันทึกเบิกอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง
วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ห้อง4002เอ ถ.สีลม แขวงสิีลม

วิธีการรับสมัคร :

ทาง E-mail , ไปรษณีย์, โทรศัพท์, ตนเอง


Company Profile

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น40 ห้อง4002เอ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 085-4883622, 02-6312888 ต่อ 405 02-6312899