2 อัตรา
ตามตกลง
3 พฤศจิกายน 2558

ลักษณะงาน

1. สั่งซื้ออุปกรณ์เครื่องมือใช้ในโรงงาน
2. ออกใบ PR/PO
3. สั่งซื้ออุปกรณ์ใช้งานสำหรับ Project

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง อายุ 26 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ทำงาน 1 ปีขึ้นไป
จบการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ , วิศวกรรม ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ห้อง4002เอ ถ.สีลม แขวงสิีลม

วิธีการรับสมัคร :

ทาง E-mail , ไปรษณีย์, โทรศัพท์, ตนเอง


Company Profile

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น40 ห้อง4002เอ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 085-4883622, 02-6312888 ต่อ 405 02-6312899