1 อัตรา
ตามตกลง
19 ตุลาคม 2558

ลักษณะงาน

เขียนคอนเท็นท์ ทั้งข้อความ รูปภาพ สำหรับเผยแพร่บน อินเตอร์เน็ต เช่น เว็บไซด์ บล็อก หรือ เว็บบอร์ด ฯลฯ
- ดูแลและอัพเดทเว็บคอนเท็นท์ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ หญิง
อายุไม่เกิน 30 ปี
การศึกษาปริญญาตรีอักษรศาสตร์, วารสารศาสตร์, นิเทศศาสตร์, สื่อสารมวลชน หรืออื่นๆที่เกี่ยวข่อง
หากมีประสบการณ์เรื่องการดูแลและอัพเดทเว็บคอนเท็นท์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีมนุษยสัมพันธ์ในการทำงานที่ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรับผิดชอบและทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
มีความรู้ในการใช้งานโซเซียล มีเดีย (Social Media) ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้ในด้านการจัดหน้าและวางเนื้อหาของบทความเป็นหน้าเว็บไซด์ และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับเว็บไซด์ เช่น Adobe Photoshop
สร้างและแก้ไขเนื้อหาและสื่อออนไลน์และตรวจสอบความถูกต้องของบทความก่อนนำขึ้นเผยแพร่บนช่องทางต่างของบริษัทฯ

สวัสดิการ :

- โบนัส
- ท่องเที่ยวประจำปี
- วันหยุด

สถานที่ปฏิบัติงาน :

อโศกทาวเวอร์

วิธีการรับสมัคร :

- รับสมัครทางเมล์
- เข้าสมัครด้วยตนเองที่บริษัท


Company Profile

213/5 อาคารอโศกทาวเวอร์ ชั้น 6 ถ.สุขุมวิท 21(อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 กรุงเทพมหานคร 10110 02-264-2217-9 02-264-2216