5 อัตรา
ตามตกลง
5 กันยายน 2558

ลักษณะงาน

เครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท กำลังเปิดกิจการด้านโรงแรมแห่งใหม่หลายสาขา ทั่วประเทศไทยต้องการรับสมัครตำแหน่งผู้จัดการโรงแรมด่วน ประจำสาขาต่างจังหวัด

• วางแผนอัตรากำลังคนในการปฏิบัติงาน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละแผนกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้นโยบายและมาตรฐานการให้บริการของเครือโรงแรมบีทูอย่างมีประสิทธิภาพ
• กำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ และระบบการดำเนินงานของพนักงานในแผนกต่าง ๆภายในองค์กร
• ควบคุมดูแลการขายห้องพัก อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของโรงแรม รวมไปถึงทรัพย์สินของโรงแรม และดูแลยอดขายให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
• ฝึกอบรมพนักงานให้มีความพร้อมในการให้บริการและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ อย่างสม่ำเสมอ
• บริหารรายรับ-รายจ่าย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย และงบประมาณขององค์กร
• สร้างความสัมพันธ์ การสื่อสาร และการประสานงานที่ดีกับลูกค้าและแผนกอื่นๆ
• รับเรื่อง Complain จากลูกค้า แก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำพนักงานในการแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการโรงแรมอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
มีความซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีพอใช้
ประพฤติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่พนักงานในแผนก ทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว
มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความกระตือรือร้น และมุ่งมั่นในการทำงาน
สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้เป็นอย่างดี
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ และเตรียมพร้อม เพื่อรับสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดหมาย หรือกรณีฉุกเฉินต้องรับผิดชอบหน้าที่ และสามารถดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาที่ปฏิบัติงาน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง
สามารถแก้ไขสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม, โนัส, คอมมิชชั่น, ค่าเดินทาง และอื่นๆ ตามที่กฏหมายแรงงานกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เชียงใหม่-ต่างจังหวัด

จังหวัด :

เชียงใหม่

วิธีการรับสมัคร :

1. สมัครด้วยตนเองตามที่อยู่บริษัท
2. ส่งใบสมัครทางอีเมล์: yaovapa@gpcmgroup.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

** ผู้สมัครทุกท่าน กรุณาส่งประวัติส่วนตัว และประวัติการทำงาน แนบรูปถ่ายของท่าน พร้อมกับระบุเงินเดือนที่ต้องการมาที่ อีเมล์ yaovapa@gpcmgroup.com เท่านั้น เพื่อพิจารณา **


Company Profile

362/3 ถ.เจริญราษฏร์ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 02-222-1133 053-306319