หลายอัตรา
35,000 บาท
7 กรกฎาคม 2558

ลักษณะงาน

- ดูแลคุมงนก่อสร้างโครงการให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด
- ดูแลประสานงานซ่อมบำรุงในโครงการ เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ
- ดูแลควบคุมงานปรับปรุง งานก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- ประสานงานกับผุ้รับเหมาที่ทำงานในโครงการ ติดต่อหาผู้รับเหมารายใหม่ เมื่อมีความจำเป็น
- ควบคุมต้นทุนงานก่อสร้างของโครงการให้อยู่ในงบประมาณ และเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย
อายุ 30 - 45 ปี
วุฒิการศึกษา ปริญาตรี ขี้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
ประสบการณ์ตามสายงาน 3 - 5 ปี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ยินดีรับฟังปัญหา ข้อติชม ทั้งกับเพื่อร่วมงานและผู้บังคับบัญชา เพื่อนำไปปรับปรุง และ พัฒนาตนเอง และบริษัทฯ
มีความซื่อสัตย์ อดทนสูง เสียสละ
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีทักษะความเป็นผู้นำสูง
มีความรู้รอบตัว มีความละเอียดรอบคอบใส่ใจรายละเอียดการทำงาน
สามารถจัดลำดับงานได้อย่างเป็นระบบทั้งรูปแบบคำสั่ง
สามารถบริหาร และวางแผนนโยบายด้านต่างๆของบริษัท ได้อย่างเป็นแบบแผน และสอดคล้องกับนโยบาย

สวัสดิการ :

- ประกันสังคม
- วันหยุดประจำสัปดาห์
- โบนัส
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันกลุ่ม
- สวัสดิการซื้ออสังหาริมทรัพย์ของบริษัทในราคาพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

นิมิตใหม่

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครผ่าน www.Thaibestjobs.com
สมัครด้วยตนเอง
จดหมาย
e-mail
โทร.088-585-0520


Company Profile

อาคารรสา ทาวเวอร์ 1 ชั้น 12 เลขที่ห้อง 1203-1204 555 ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 088-5850520 , 02-9371150-4 02-9371155