1 อัตรา
ตามตกลง
22 มกราคม 2562

ลักษณะงาน

1. ควบคุมดูแลงานด้านระเบียบข้อบังคับพนักงาน
2. ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมต่างๆ ของพนักงาน
3. ประสานงานและควบคุมดูแลงานด้านการฝึกอบรมภายในบริษัท
4. จัดทำและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
5. ดูแลรับผิดชอบเงินเดือนพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชายหรือหญิง วุฒิปริญญาตรี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีความรับผิดชอบในหน้าที่
สามารถเข้ากับคนง่าย
เป็นคนดี ซื่อสัตย์

สวัสดิการ :

โบนัสประจำปี
งานรื่นเริง/ท่องเที่ยวประจำปี
ประกันสังคม
ชุดยูนิฟอร์ม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท นาริด้า กรุ๊ป จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

เปิดรับสมัครงานออนไลน์ของสมาชิกผ่านทางอีเมล์หรือโทรศัพท์ติดต่อ