1 อัตรา
ตามตกลง
9 มิถุนายน 2558

ลักษณะงาน

ทำหน้าที่เป็นเลขานุการของผู้บริหาร รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประชุม และดูแลงานเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงงานแปลเอกสารด้วย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง อายุ 28 – 35 ปี
จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้านเลขานุการหรือการแปล อย่างน้อย 5 ปี
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน ได้ในระดับดีมาก
สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office ได้ดี
มีความขยัน ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะด้านการประสานงาน
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

สวัสดิการ :

Provident Fund
Uniform
Insurance: Group Personal Accident
13th Month
Bonus (Based on Performance)
Allowance
Social Security
Telephone Bill (Specific Positions)
Accommodation (For employee working at branches)
Day Off : Saturday - Sunday

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

จังหวัด :

สงขลา

วิธีการรับสมัคร :

Send CV. (in English only) to e-mail : pattranit@teckbeehang.com