1 อัตรา
ตามตกลง
18 ธันวาคม 2557

ลักษณะงาน

อำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร,รับผิดชอบงานธุรการเอกสารของผู้บริหารและอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิปริญญาตรี / ปริญญาโท สาขาอักษรศาตร์, ศิลปศาสตร์, การจัดการ, บริหารธุรกิจ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
อายุ 28-35 ปี ผ่านงานเลขานุการผู้บริหารระดับสูง หรือผู้ช่วยผู้บริหาร ไม่น้อยกว่า 3 ปี
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ Microsoft office ในการปฏิบัติงานระดับดีมาก
มีทักษะการนำเสนอและการเจรจาประสานงาน สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ในระดับดี ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน
กระบวนการคิด การตัดสินใจแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้ดี
บุคลิกทัศนคติดี สามารถประสานงาน กับหน่วยงานอื่นได้เป็นอย่างดี และมีความรับผิดชอบสูง

สวัสดิการ :

ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 น.
ปรับเงินเดือนประจำปี
โบนัสประจำปี
วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันลาพักร้อน ลากิจ
ลาประกอบพิธีสมรส ลาเพื่อรับปริญญา

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ประเวศ (อ่อนนุช), สวนหลวง

วิธีการรับสมัคร :

+ โทรสอบถาม นัดสัมภาษณ์ [02-7179013-5 ต่อ 10]
+ สมัครด้วยตนเอง ติดต่อที่บริษัทโดยตรง
+ ส่งจดหมาย เอกสารการสมัครงาน


Company Profile

668 ซอยอ่อนนุช 17 ถนนสุขุมวิท 77 สวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10260 02-7179013-5 9ต่อ10 02-7179017