1 อัตรา
ตามตกลง
22 พฤศจิกายน 2557

ลักษณะงาน

-ดูแลงานฝ่ายผลิต
-ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน
-ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข การผลิตให้มีประสิทะิภาพอยู่เสมอ
-ตรวบสอบ และจัดทำรายงานส่งผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านการจัดการฝ่ายผลิต 3 ปี ขึ้นไป
สามารถทำงานในภาวะแรงกดดันได้ดี
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี แก้ไขปัยหาเฉพาะหน้าได้ดี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บ้านโป่ง ราชบุรี

จังหวัด :

ราชบุรี

วิธีการรับสมัคร :

ติดต่อทางเมลล์ หรือ โทรศัพท์ หรือด้วยตนเอง


Company Profile

139 ม.19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 032-268375 032-268175
ตำแหน่งงานอื่น ๆ