1 อัตรา
ตามตกลง
22 พฤศจิกายน 2557

ลักษณะงาน

-จัดทำและบันทึกเอกสารรับ-จ่าย
-ตรวจสอบค่าแรง
-ควบคุมและรักษาเงินสดย่อย
-จัดทำรายงานส่งผู้บริหาร
-ตรวจนับสต็อคตามงวดที่กำหนด
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย-หญิง
วุฒิปริญาตรี สาขาบัญชี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บ้านโป่ง ราชบุรี

จังหวัด :

ราชบุรี

วิธีการรับสมัคร :

ติดต่อทางเมลล์ หรือ โทรศัพท์ หรือด้วยตนเอง


Company Profile

139 ม.19 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 032-268375 032-268175
ตำแหน่งงานอื่น ๆ