1 อัตรา
ตามตกลง
14 พฤศจิกายน 2557

ลักษณะงาน

1. ตรวจสอบ ดูแล ควบคุมการปฏิบัติงานแผนก Installation ให้เป็นไปตาม Quality Procedure

2.วางแผนโครงสร้างอัตรากำลังคน เพื่อให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในส่วนงาน

3. วางแผนและจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่าย ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

4. พิจารณา นำเสนอ แก้ไข การปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ต่อที่ประชุม และผู้บริหาร

5. สอนงาน / มอบหมายงาน ติดตามประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วงเงินเดือน = ฐานเงินเดือนตามตกลง
ผ่านทดลองงานมีการปรับฐานเงินเดือนตามผลงาน
เวลาทำงาน 8.30 -17.30 จันทร์ - ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย
อายุ 35 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์งาน Network
มีความเชี่ยวชาญด้านการ ติดตั้ง อุปกรณ์
ผ่านการเป็น Manager ในธุรกิจ Network

สวัสดิการ :

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สวัสดิการเพิ่มเติม :
ปรับค่าจ้างประจำปี , โบนัสประจำปี , สัมมนา ท่องเที่ยว กิจกรรมตามประเพณี งานเลี้ยงสังสรรค์ , ยูนิฟอร์ม, ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก , ประกันสังคม , ฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท พีพี ออนไทม์ อาคารพระราม3 ทาวเวอร์ ชั้น5

วิธีการรับสมัคร :

E-mail : pemika_p@pp-ontime.co.th
Tel : 081-875-5403

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ข้อมูลติดต่อ
K.เปมิกา ( เอ๋ย )
บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด
เลขที่ 2532 อาคารพระราม 3 ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนพระราม3 [ใกล้BRTสถานีสะพานพระราม9][ใกล้ทางขึ้นทางด่วนสาธุประดิษฐ์] แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 ประเทศไทย


Company Profile

บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด เลขที่ 2532 อาคารพระราม 3 ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนพระราม3 [ใกล้BRTสถานีสะพานพระราม9][ใกล้ทางขึ้นทางด่วนสาธุประดิษฐ์] แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 026839155 ต่อ 412 026839150