1 อัตรา
ตามตกลง
14 พฤศจิกายน 2557

ลักษณะงาน

-กำหนดกลยุทธ์ วางแผนบริหารจัดการงานด้านการให้บริการระบบ Network , IT , งานบริการลูกค้า และบริหารจัดการระบบงานฝ่ายวิศวกรรมให้เกิดประสิทธิภาพ

-ตรวจสอบการวางแผนและจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่าย (Budget Plan) ประจำปีของทั้งแผนก และควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

-คิด วิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ และนำมาใช้ในการ
ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

-คาดการณ์ประเด็นและสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นและมีผลต่อความสำเร็จขององค์กร

-มอบหมายงาน ติดตามประเมินผลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

-กำหนด KPI ประจำแผนก ดำเนินการให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดนำเสนอต่อผู้ประชุม และผู้บริหารทราบ (Management Review)
-พิจารณา กำหนดอุปกรณ์ใหม่ การให้บริการใหม่ ที่จะนำมาเพื่อสนับสนุนฝ่ายการขาย เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

-ตรวจสอบเอกสาร/หนังสือขออนุมัติภายในแผนก

-สนับสนุน และให้ความร่วมมือในโครงการต่างๆ ขององค์กร เช่น 5ส, ISO, ISMS

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย
อายุ 35 ปี ขึ้นไป
มีประสบการณ์งาน Operation
มีประสบการณ์งาน Network
มีประสบการณ์งาน IT
มีทักษะด้านการบริหาร

สวัสดิการ :

สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- ประกันชีวิต
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ประกันสุขภาพ
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
สวัสดิการเพิ่มเติม :
ปรับค่าจ้างประจำปี , โบนัสประจำปี , สัมมนา ท่องเที่ยว กิจกรรมตามประเพณี งานเลี้ยงสังสรรค์ , ยูนิฟอร์ม, ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก , ประกันสังคม , ฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท พีพี ออนไทม์ อาคารพระราม3 ทาวเวอร์ ชั้น5

วิธีการรับสมัคร :

E-mail : pemika_p@pp-ontime.co.th
Tel : 081-875-5403

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ช่วงเงินเดือน = ฐานเงินเดือนตามตกลง
ผ่านทดลองงานมีการปรับฐานเงินเดือนตามผลงาน
เวลาทำงาน 8.30 -17.30 จันทร์ - ศุกร์ และ เสาร์เว้นเสาร์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- เงินโบนัสตามผลงาน
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
- ประกันชีวิต
- ประกันสุขภาพ
สวัสดิการเพิ่มเติม :
ปรับค่าจ้างประจำปี , โบนัสประจำปี , สัมมนา ท่องเที่ยว กิจกรรมตามประเพณี งานเลี้ยงสังสรรค์ , ยูนิฟอร์ม, ประกันชีวิต/อุบัติเหตุ , ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก , ประกันสังคม , ฝึกอบรมตามตำแหน่งงาน

คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 35 ปีขึ้นไป
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี - ปริญญาเอก
ประสบการณ์(ปี) : 5+


Company Profile

บริษัท พีพี ออนไทม์ จำกัด เลขที่ 2532 อาคารพระราม 3 ทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนพระราม3 [ใกล้BRTสถานีสะพานพระราม9][ใกล้ทางขึ้นทางด่วนสาธุประดิษฐ์] แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 026839155 ต่อ 412 026839150