3 อัตรา
ตามตกลง
14 พฤศจิกายน 2557

ลักษณะงาน

- ทำงานด้านกราฟฟิก สามารถใช้โปรแกรม 3ds Max/SketchUp หรือโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ออกแบบสิ่งพิมพ์, โฆษณา, บูธแสดงสินค้า, งาน Exhibition
(ปฏิบัติงาน วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ )

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย/หญิง อายุ 27-35 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ตรงด้านการออกแบบเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี (ครอบคลุมด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์, โฆษณา, บูธแสดงสินค้า, งาน Exhibition เป็นต้น)
- มีทักษะการใช้โปรแกรม 3D Studio Max / Sketcup หรือโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง ได้เป็นอย่างดี
- เป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และสามารถติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอกได้ดี
- มีความรับผิดชอบในการทำงานอยู่ในระดับที่สูง, สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี, มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี

สวัสดิการ :

ตามกฎหมายกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ห้างอิมพิเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 5

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :

สมัครผ่านหน้าเวบหรือสมัครด้วยตัวเอง


Company Profile

ห้างอิมพิเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 5 เลขที่ 999 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 02-756-9631 02-756-9634