1 อัตรา
ตามตกลง
14 พฤศจิกายน 2557

ลักษณะงาน

- ดูแลและรับผิดชอบทีมขาย
- รักษาและควบคุมและการเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
- ดูแลและรับผิดชอบด้านการขายให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และภาวะเศรษฐกิจ
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

- เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- เป็นคน Proactive รักงานขายและบริการ มีทักษะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง
- มีทักษะด้านการนำเสนองาน ด้านการสื่อความและการเจรจาต่อรองที่ดี
- มีประสบการณ์ด้านงานขายหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจนิตยสารจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะเกี่ยวกับการจัดการบุคคลากร การสร้างทีมงานที่ดี เพื่อบรรลุเป้าหมายได้

สวัสดิการ :

ตามกฎหมายกำหนด

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ห้างอิมพิเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 5

จังหวัด :

สมุทรปราการ

วิธีการรับสมัคร :

สมัครผ่านหน้าเวบหรือสมัครด้วยตัวเอง


Company Profile

ห้างอิมพิเรียล เวิลด์ สำโรง ชั้น 5 เลขที่ 999 หมู่ 1 ถ.สุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270 02-756-9631 02-756-9634