1 อัตรา
ตามตกลง
14 ตุลาคม 2557

ลักษณะงาน

1.จัดทำและตรวจสอบระบบการจ่ายเงินทั้งหมด
2. จัดทำงบประมาณการการใช้เงินในแต่ละเดือนของบริษัท
3. จัดทำรายงานด้านการเงินเสนอผู้บริหาร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการเงิน
อายุ 25 ปีขึ้นไป
เคยมีประสบการณ์ด้านการเงิน อย่างน้อย 1 ปี

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
กองทุนเงินทดแทน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท บลูเวฟ สตาร์ช จำกัด --อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น 40 ถนนสีลม แขวงสีลม

วิธีการรับสมัคร :

ทาง E-mail , ไปรษณีย์, โทรศัพท์, ตนเอง


Company Profile

323 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์ ชั้น40 ห้อง4002เอ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 085-4883622, 02-6312888 ต่อ 405 02-6312899