2 อัตรา
ตามตกลง
9 กันยายน 2558

ลักษณะงาน

งานบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ค่าจ้างและเงินเดือน
ประกันสังคม
กิจกรรมพนักงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย / หญิง อายุ 22 - 30 ปี
ปวส. หรือ ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ MS. Office ได้ดี
สามารถปฏิบัติงานประจำสาขาต่างจังหวัดได้ (ยะลา)

สวัสดิการ :

Provident Fund
Uniform
Insurance: Group Personal Accident
13th Month
Bonus (Based on Performance)
Allowance
Social Security
Telephone Bill (Specific Positions)
Accommodation (For employee working at branches)
Day Off : Saturday - Sunday

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

จังหวัด :

นราธิวาส

วิธีการรับสมัคร :

Send CV. (in English only) to e-mail : pattranit@teckbeehang.com