3 อัตรา
ตามตกลง
2 ตุลาคม 2557

ลักษณะงาน

แปลเอกสารภาษาเวียดนาม-ไทย, ไทย-เวียดนาม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อ่าน เขียน ภาษาเวียดนามได้โดยแตกฉาน
เข้าใจหลักการเขียนภาษาไทยที่ถูกต้อง
ใช้คอมพิวเตอร์เป็นโดยแท้จริง (พิมพ์งาน, จัดหน้า, หาข้อมูล, วิเคราะห์ข้อมูลเป็น)
มีวินัยในตัวเอง รับผิดชอบงาน รักษาเวลา
ซื้อสัตย์ต่องาน

สวัสดิการ :

สำหรับนักแปลฟรีแลนซ์ ทางบริษัทจะจ่ายค่าแปลทุกสุดสัปดาห์ หลังจากส่งมอบงานเรียบร้อย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บ้าน

จังหวัด :

สุราษฎร์ธานี

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครทางอีเมล ทำบททดสอบความสามารถในการแปล แจ้งผลภายใน 7 วัน