2 อัตรา
ตามตกลง
25 กันยายน 2557

ลักษณะงาน

1. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ
2. จัดทำหนังสือออกต่างๆ
3. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับด้านงานโฆษณา/ประชาสัมพันธ์
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาและคอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ ได้เป็นครั้งคราว
มีความรับผิดชอบในการทำงานอยู่ในระดับที่สูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
ไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

สวัสดิการ :

- Basic Salary
- Social Security
- Annual Leave
- Year and Bonus
- Mobile Phone Expenses
- Travel Expenses

สถานที่ปฏิบัติงาน :

กลุ่มบริษัท ฤชวี จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานออนไลน์ของสมาชิกผ่านทางอีเมล์
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ


Company Profile

199/45 ซอยเชื้อเพลิง (อมร) ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022862144 022866188