20 อัตรา
ตามตกลง
25 กันยายน 2557

ลักษณะงาน

1. เขียน Content ตามหัวข้อที่ได้ตกลงกับทางบริษัทฯไว้ โดยเขียน Content ลงบน Website ของบริษัทฯ
2. เขียน Content ได้น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
3. อัพเดท Content เป็นประจำทุกวัน
4. จัดทำสรุปรายงานประจำวันทุกวัน
5. เข้าร่วมประชุมกับทางบริษัทฯ เพื่อรายงานความคืบหน้าอย่างน้อยเดือนละครั้ง
6. สามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้าชม Website ได้เป็นจำนวนมาก

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีคอมพิวเตอร์ส่วนตัว (สามารถจากทำงานที่บ้านได้)
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ ได้เป็นครั้งคราว
สามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความรับผิดชอบในการทำงานอยู่ในระดับที่สูง
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
ไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

สวัสดิการ :

- Basic Salary
- Social Security
- Annual Leave
- Year and Bonus
- Mobile Phone Expenses
- Travel Expenses

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ทริพเปิ้ล ริชชี่ 999 จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานออนไลน์ของสมาชิกผ่านทางอีเมล์
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ


Company Profile

199/45 ซอยเชื้อเพลิง (อมร) ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022862144 022866188