5 อัตรา
ตามตกลง
25 กันยายน 2557

ลักษณะงาน

1. ทำยอดขายได้ตามที่บริษัทกำหนด
2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น ลูกค้า, หน่วยงานต่างๆ
3. จัดเตรียมเอกสารงาน
4. วิเคราะห์และจัดทำรายงานสรุปรายละเอียดงานได้
5. ติดตามงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. จัดทำ Presentation โดยใช้ Power Point เป็นสื่อในการนำเสนอ
7. มีไหวพริบและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดีเยี่ยม
8. สามารถเก็บรายละเอียดงานได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง
9. พูดจาฉะฉาน สามารถทำงาน และควบคุมคนหมู่มากได้
10. มีความสามารถในการเจรจาลูกค้า และ คู่ค้าได้เป็นอย่างดี
11. ช่างสังเกตและใฝ่หาข้อมูลใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
12. จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
13. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ควรมีประสบการณ์ด้านงานขายหรือมีประสบการณ์ตรงในการเป็น AE มาก่อน อย่างน้อย 1-3 ปี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ ได้เป็นครั้งคราว
สามารถทำงานเป็นทีมได้
มีความรับผิดชอบในการทำงานอยู่ในระดับที่สูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
ไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

สวัสดิการ :

- Basic Salary
- Social Security
- Annual Leave
- Year and Bonus
- Mobile Phone Expenses
- Travel Expenses

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ทริพเปิ้ล ริชชี่ 999 จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานออนไลน์ของสมาชิกผ่านทางอีเมล์
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ


Company Profile

199/45 ซอยเชื้อเพลิง (อมร) ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022862144 022866188