4 อัตรา
ตามตกลง
25 กันยายน 2557

ลักษณะงาน

1. งานพัฒนา / บริหารธุรกิจ
2. งานเจรจาผลประโยชน์ทางธุรกิจ
3. งานให้คำปรึกษา / แก้ปัญหาในองค์กร
4. งานอบรมให้ความรู้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง
5. งานด้านการทดสอบการควบคุมภายใน, ประเมินความเสี่ยง, และจัดทำแผนเพื่อลดผลกระทบในเชิงลบที่จะเกิดขึ้น

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ ได้เป็นครั้งคราว
มีความรับผิดชอบในการทำงานอยู่ในระดับที่สูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
ไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

สวัสดิการ :

- Basic Salary
- Social Security
- Annual Leave
- Year and Bonus
- Mobile Phone Expenses
- Travel Expenses

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ทริพเปิ้ล ริชชี่ 999 จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานออนไลน์ของสมาชิกผ่านทางอีเมล์
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ


Company Profile

199/45 ซอยเชื้อเพลิง (อมร) ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022862144 022866188