1 อัตรา
ตามตกลง
15 พฤษภาคม 2558

ลักษณะงาน

แพทย์/พยาบาล ในสถานประกอบการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่า ป.ตรี สาขาพยาบาลอาชีวอนามัย หรือเป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษดี
สามรถปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานเมืองหงสา สปป.ลาว

สวัสดิการ :

เวลาในการทำงานระยะ 2 เดือน ได้พัก 12 วัน, ที่พัก+ไฟฟ้า+น้ำประปา, อาหาร 3 มื้อ, น้ำดื่ม, ชุดพนักงาน, ตรวจสุขภาพประจำปี, ประกันอุบัติเหตุ, กองทุนประกันสังคม, รักษาพยาบาลเบื้องต้นในหน่วยงาน (First Aid), ค่าเดินทางตามสิทธิ, รถตู้รับส่ง จากหน่วยงานเมืองหงสา สปป.ลาว ถึงจังหวัดน่าน (ระยะเวลาเดินทางจากด่านห้วยโกร๋นถึงหน่วยงาน ประมาณ 45 นาที)

สถานที่ปฏิบัติงาน :

เมืองหงสา ประเทศ สปป.ลาว

จังหวัด :

น่าน

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติ (Resume) และรายละเอียดอื่น ๆ มาได้ที่ ตู้ ปณ.8 ไปรษณีย์ทุ่งช้าง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน 55130


Company Profile

เมืองหงสา แขวงไซยะบุรี ประเทศ สปป.ลาว ออกทางด่านห้วยโกร๋น น่าน 55130 02-1054230