หลายอัตรา
ตามตกลง
6 สิงหาคม 2557

ลักษณะงาน

• จัดทำแผนงานในการฝึกอบรม
• จัดทำเอกสารและคู่มือประกอบการบรรยายในการฝึกอบรม ประสานงาน, ดำเนินการ
• ติดตามผลและประเมินผลการฝึกอบรม
• สรุปผลการประเมินและจัดทำรายงานฝึกอบรม
• เป็นวิทยากรฝึกอบรมภายใน
• กิจกรรมอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• เพศชาย / หญิงอายุ 20 ปีขึ้นไป
• การศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ , จิตวิทยา, นิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการฝึกอบรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
• ใช้โปรแกรม MS Office (PowerPoint, Excel, Word) ได้ดี
• สามารถพัฒนาหลักสูตรหรือคู่มือฝึกอบรมสำหรับพนักงานได้
• มนุษย์สัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และสามารถเป็นพิธีกรในกิจกรรมต่างๆได้

สวัสดิการ :

• เบี้ยขยันประจำเดือน
• โบนัสประจำปี
• กองทุนประกันสังคม
• การฝึกอบรมในและนอกบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัคร :

มาสมัครที่บริษัท


Company Profile

เลขที่ 20 ซอยจันทน์44 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 02 675 3588 #707,708 02 675 3589