หลายอัตรา
ตามตกลง
6 สิงหาคม 2557

ลักษณะงาน

• ดูแลภาพรวมในแง่การออกแบบ Web Site
• ออกแบบองค์ประกอบของ Web Site ทางด้านสื่อมัลติมีเดียและภาพ
• ออกแบบ Template และ Banner เพื่อเสนอลูกค้า
• ปรับปรุง แก้ไข รูปแบบ Web Site ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร :

• ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปี ขึ้นไป (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่มีผลงานระหว่างเรียน)
• สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค , Web Design , คอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• สามารถใช้เขียน Web Page ด้วย HTML CSS ได้
• สามารถใช้โปรแกรมด้านกราฟฟิค เช่น Photoshop , Illustrator , Flash , Dreamweaver , HTML ได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซด์
• มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ
หากมีประสบการณ์ด้าน Web Design จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

• เบี้ยขยันประจำเดือน
• โบนัสประจำปี
• กองทุนประกันสังคม
• การฝึกอบรมในและนอกบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

วิธีการรับสมัคร :

มาสมัครที่บริษัท


Company Profile

เลขที่ 20 ซอยจันทน์44 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 02 675 3588 #707,708 02 675 3589