4 อัตรา
ตามตกลง
15 กรกฎาคม 2557

ลักษณะงาน

• ตรวจสอบคุณภาพสินค้าหลังการผลิต
• ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ลูกค้าร้องเรียน
• ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการตรวจสอบคุณภาพของบริษัทฯ
• ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของสินค้าก่อนส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า
• ตรวจสอบและบรรจุสินค้าตามการสั่งซื้อของลูกค้าตามที่ฝ่ายขายทำการร้องขอ
• ลงบันทึกสินค้าในรายงานคลังสินค้า
• ตรวจสอบปริมาณสินค้าตามตารางที่กำหนดหรือในกรณีพิเศษหรือควบคุมสินค้าคงเหลือ
• รับสินค้า,เก็บสินค้าและลงบันทึกสินค้าในคลังสินค้า
• ซ่อมสินค้าที่มีตำหนิเล็กน้อยในคลังสินค้า
• ทำความสะอาดเบื้องต้นสำหรับสินค้าที่สกปรกหรือเปรอะเปื้อน
• ช่วยพนักงานจัดเก็บคลังสินค้าในงานที่เป็นกิจวัตรประจำวันตามที่ได้รับมอบหมาย
• จัดเรียงตู้เก็บสินค้าให้เหมาะสมและล็อกตู้สินค้าตลอดเวลา
• ในกรณีที่สินค้าสูญหาย, สินค้ามีปัญหา และ/หรือเกิดความเข้าใจผิดให้รายงานหัวหน้างานเป็นครั้งคราวไป
• จัดเก็บบริเวณคลังสินค้าให้เหมาะสมและสะอาดอยู่เสมอ
• ถือ,บรรจุสินค้าและหรือเอาสินค้าออกจากบรรจุภัณฑ์ด้วยมือ
• ช่วยเหลือพนักงานคนอื่นๆในแผนกคลังสินค้าตามที่ได้รับการร้องหรือและ/หรือตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน


คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/เพศหญิง
อายุ 22 ปีขึ้นไป
จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขึ้นไป (อุตสาหกรรมจิวเวลรี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีประสบการณ์ 0-3 ปี (อุตสาหกรรมจิวเวลรี่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

919/584 ชั้น46 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติการทำงานมาที่ hr@global-findings.com หรือสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-630-0630

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทร 02-630-0630 หรือสามารถส่งประวัติการทำงานมาที่ hr@global-findings.com


Company Profile

919/584 ชั้น46 อาคารจิวเวลรี่ เทรด เซ็นเตอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 02-630-0630 02-630-0990
ตำแหน่งงานอื่น ๆ
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ