4 อัตรา
ตามตกลง
25 กันยายน 2557

ลักษณะงาน

- ให้บริการจองตั๋วเครื่องบินแก่ลูกค้า
- ให้บริการจองโรงแรม-ที่พักแก่ลูกค้า
- ให้บริการจองบริการด้านอื่นๆ แก่ลูกค้า
- ให้บริการรับ-จ่ายเงินแก่ลูกค้า
- ให้บริการข้อมูลที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า
- ทำหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุไม่เกิน 35 ปี ไม่จำกัดเพศ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ควรมีประสบการณ์ในการใช้โปรแกรม Amadeus หรือ Galileo
ควรมีประสบการณ์ในด้านการให้บริการจองตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม
ควรมีประสบการณ์การทำงานในด้านการบริหารงาน / ด้านธุรกิจการท่องเที่ยว อย่างน้อย 1-3 ปี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานที่ต่างจังหวัด หรือ ต่างประเทศ ได้เป็นครั้งคราว
มีความรับผิดชอบในการทำงานอยู่ในระดับที่สูง และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
มีความกระตือรือร้นในการทำงาน, มีมนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพดี
ไม่เปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ให้กับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องทราบ และปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

สวัสดิการ :

- Basic Salary
- Social Security
- Annual Leave
- Year and Bonus
- Mobile Phone Expenses
- Travel Expenses

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ทริพเปิ้ล ริชชี่ 999 จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

- สมัครงานออนไลน์ของสมาชิกผ่านทางอีเมล์
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ


Company Profile

199/45 ซอยเชื้อเพลิง (อมร) ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 022862144 022866188