1 อัตรา
ตามตกลง
20 มิถุนายน 2557

ลักษณะงาน

1.บริหารการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทน
2.สรรหาว่าจ้าง
3.วางแผนงานพัฒนาบุคลากรและงานด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร
4.จัดอบรมงานค่ายเยาวชน
5.ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอก ในด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
6.จัดสรุปทำรายงาน
7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย/หญิง
1.เพศชาย/หญิง
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
3.วุฒิ ปวช ขึ้นไป
4.มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารกับผู้อื่นได้ดี
5.สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น ms word ,excel ,email
6.มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ทำงานล่วงเวลาได้
7.มีความกระตือรือร้น สนใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ
8.มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงาน ประกันสังคม และเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

ตามกฎหมายแรงงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ปทุมธานี

จังหวัด :

ปทุมธานี

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติและรูปถ่ายมาที่ 19/87 หมู่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 หรือ อีเมลล์มาที่ e20xpy@gmail.com

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สามารถส่งใบสมัครและประวัติมาที่ e20xpy@gmail.com
และรอรับการนัดเข้าสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์


Company Profile

19/87 หมู่ 7 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง ปทุมธานี 12120 0819064756
ตำแหน่งงานอื่น ๆ