1 อัตรา
ตามตกลง
10 มิถุนายน 2557

ลักษณะงาน

ดูแล พัฒนาออกแบบ ระบบเว็บไซค์ และระบบการทำงาน ให้กับบริษํทลุกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ไม่จำกัดเพศ วุฒิ ปริญญาตรี
Proven solid skills in HTML, CSS, PHP, Illustrator, Photoshop, Acrobat and MS Office
Proficient in web utilities: Google Apps, Dropbox, Browsers, etc
Networking and web server administration skills required
Email and webmaster client support
Webmaster Tools and Analytics maintenance and report generation
Hosting Account management
Must read/write.speak 30%+ English

สวัสดิการ :

ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สาธร

วิธีการรับสมัคร :

ส่งประวัติมาทาง อีเมล์


Company Profile

118 ซอย 9 ถ สาธร ยานนาวา กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 10210 081 5531218
ตำแหน่งงานอื่น ๆ