5 อัตรา
ตามตกลง
3 มิถุนายน 2557

ลักษณะงาน

แปลเอกสารไทย-พม่า หรือ พม่า-ไทย ได้ถูกต้องตามความหมาย หลักไวยากรณ์ และภาษาปลายทาง

จัดรูปแบบเอกสารให้เหมาะสมกับลักษณะเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เข้าใจภาษาพม่าและภาษาไทยในระดับดีมาก
เข้าใจหลักไวยากรณ์การเขียนทั้งสองภาษาข้างต้นในระดับดีมาก
มีความละเอียด ขยันตรวจสอบความถูกต้อง ไม่ละเลยข้อสงสัยใดๆ
สามารถใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิซได้เป็นอย่างดี ไม่ใช่เพียงพิมพ์ข้อควมเท่านั่น แต่รวมถึงการจัดหน้าเอกสารด้วย
มีความรับผิดชอบสูง มีความอดทน
เข้าใจและยอมรับลักษณะของการทำงานอิสระ
ต้องสามารถติดต่อได้ง่าย ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์ ไลน์ เฟซบุ๊ก อีเมล ฯลฯ อย่างใดอย่างหนึ่ง

สวัสดิการ :

สำหรับนักแปลฟรีแลนซ์ ทางบริษัทจะจ่ายค่าแปลทุกสุดสัปดาห์ หลังจากส่งมอบงานเรียบร้อย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ทั่วประเทศ

จังหวัด :

สุราษฎร์ธานี

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครทางอีเมล ทำบททดสอบความสามารถในการแปล แจ้งผลภายใน 7 วัน