หลายอัตรา
ตามตกลง
9 เมษายน 2557

ลักษณะงาน

แปลเอกสารภาษาอังกฤษ-ไทย, อังกฤษ-ไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สามารถทำความเข้าใจต้นฉบับภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ส่งงานตรงต่อเวลา

สวัสดิการ :

สำหรับนักแปลฟรีแลนซ์ ทางบริษัทจะจ่ายค่าแปลทุกสุดสัปดาห์ หลังจากส่งมอบงานเรียบร้อย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ไม่กำหนด

จังหวัด :

สุราษฎร์ธานี

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครทางอีเมล ทำบททดสอบความสามารถในการแปล แจ้งผลภายใน 7 วัน