3 อัตรา
ตามตกลง
7 เมษายน 2557

ลักษณะงาน

แปลเอกสารภาษาพม่า-ไทย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สามารถทำความเข้าใจต้นฉบับภาษาพม่าได้ดี
สามารถถ่ายทอดภาษาพม่าเป็นภาษาไทยได้ดีระดับหนึ่ง
มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ส่งงานตรงต่อเวลา

สวัสดิการ :

สำหรับนักแปลฟรีแลนซ์ ทางบริษัทจะจ่ายค่าแปลทุกสุดสัปดาห์ หลังจากส่งมอบงานเรียบร้อย

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ไม่กำหนด

จังหวัด :

สุราษฎร์ธานี

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครทางอีเมล ทำบททดสอบความสามารถในการแปล แจ้งผลภายใน 7 วัน