1 อัตรา
ตามตกลง
29 มกราคม 2557

ลักษณะงาน

- สรรหา และคัดเลือกพนักงานเพิ่มเติม หรือทดแทนตำแหน่งว่าง
- จัดเก็บข้อมูล และประวัติของพนักงานให้มีความถูกต้อง และครบถ้วน
- ตรวจสอบข้อมูลการสรุปวันทำงานของพนักงาน เพื่อทำการจ่ายเงินเดือนพนักงาน (รายวัน)
- ดูแล บังคับใช้กฎระเบียบของบริษัทแก่พนักงาน
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย หรือหญิง
อายุ 30 ปีขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือสูงกว่า
มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล อย่างน้อย 1 ปี
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษได้ดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft ได้
มีมนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถทนแรงกดดันได้
สามารถทำ work permit ได้

สวัสดิการ :

โบนัส
ค่าเช่าบ้าน
ค่าอาหาร
มีรถรับ-ส่ง
ประกันสุขภาพหมู่
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงาน

จังหวัด :

ภูเก็ต

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครผ่านทางอีเมล์และทางไปรษณีย์


Company Profile

120/1 หมู่7 ต.เทพกระษัตรี อ.ถลาง ภูเก็ต 83110 076336084 076336085