หลายอัตรา
ตามตกลง
10 มกราคม 2557

ลักษณะงาน

รับสมัครอาจารย์ประจำทำการสอน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในหลายสาขาวิชาในรายละเอียดตามเว็บไซต์นี้

https://hr.mfu.ac.th/jobmfu/Content/ReadNews.aspx?type=2&NoticeId=29

หรือติดต่อ 053-916021

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิปริญญา โท/เอก ในสาขาที่กำหนด

สวัสดิการ :

เบิกค่ารักษาพยาบาล
การลาศึกษาต่อ
เบิกค่ารักษาพยาบาลคู่สมรสและบุตร
เบิกค่าเล่าเรียนบุตร
ประกันสุขภาพ
ประกันอุบัติเหตุ
ตรวจสุขภาพประจำปี
กองทุนเงินสะสมสมทบ
การขึ้นเงินเดือนประจำปี
ที่พักพนักงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง อ.เมือง จ.เชียงราย

จังหวัด :

เชียงราย

วิธีการรับสมัคร :

รับสมัครผ่านเว็บไซต์นี้
https://hr.mfu.ac.th/jobmfu/Content/Help.aspx

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ หรือส่งเอกสารมาที่ 333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 โทร 053-916021


Company Profile

333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด อ.เมือง จ.เชียงราย เชียงราย 57100 053916020 053916019
ตำแหน่งงานอื่น ๆ