1 อัตรา
ตามตกลง
9 มกราคม 2557

ลักษณะงาน

1. ควบคุม บริหารจัดการระบบงานแม่บ้าน ทั้งภายในและภายนอกอาคารทั้งหมด
2. ดูแล ควบคุม งานบริการความพร้อมของห้องพักลูกค้าให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3. บริหารจัดการ ให้เกิดความพึงพอใจในด้านความสะอาด ความเป็นระเบียบและสวยงามของสิ่งแวดล้อมของสถานที่
4. สามารถบริหารให้เกิดการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนของลุกค้า ได้อย่างทันท่วงที
5. บริหารทีมงาน โดยการสอนงาน มอบหมายงาน การทำงานให้ถูกต้องและเสร็จตามกำหนดเวลา
6. ประสานงานการจัดสถานที่ และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดงานกิจจกรรมต่างๆ
7. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ปริญญาตรีขึ้นไป ไม่จำกัดสาขา
ไม่จำกัดเพศ
มีประสบการณ์ในการรับผิดชอบงานการดูแลอาคารสถานที่
มีคุณสมบัติเป็นผู้ประสานงาน และติดตามงานที่ดี
เพศชายต้องมีใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร

สวัสดิการ :

สวัสดิการรักษาพยาลบาล / ที่พัก

สถานที่ปฏิบัติงาน :

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด หรือ อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิกเกาะช้าง

จังหวัด :

ตราด

วิธีการรับสมัคร :

ผ่านเว็บไซต์นี้

หมายเหตุเพิ่มเติม :

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.สำเนารับรองผลการศึกษา
5.เอกสารอื่นๆ ตามสาขาวิชาชีพ หรือผลงาน (Portfolio)
6. รูปถ่าย

วิธีัการสมัคร
1. กรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
2. ส่ง Resume มายังอีเมลล์ bthhr@bth.co.thหรือ ทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ รพ.)
3. สมัครผ่านเว็บไซต์นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 039-552777 ต่อ 1503 (งานสรรหาบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)


Company Profile

เลขที่ 376 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ตราด 23000 0 39 552 777