หลายอัตรา
ตามตกลง
9 มกราคม 2557

ลักษณะงาน

รับผิดชอบงานด้านการให้บริการพยาบาลในการดูแลผู้ป่วย ตามแผนการรักษามาตรฐานวิชาชีพ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์
ไม่จำกัดเพศ
อายุไม่เกิน 22 - 35 ปี
ได้รับใบอนุญาตหรือมีใบประกอบวิชาชีพการพยาบาล จากสภาการพยาบาลแล้ว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
เพศชายต้องมีใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร
มีประสบการณ์รับพิจารณาเป็นพิเศษ
รักในงานบริการ มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ ช่างสังเกต มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ (อ่าน,เขียน,พูด)
สามารถใช้คอมฯได้

สวัสดิการ :

สวัสดิการรักษาพยาลบาล / ที่พัก

สถานที่ปฏิบัติงาน :

โรงพยาบาลกรุงเทพตราด หรือ อินเตอร์เนชั่นแนลคลินิกเกาะช้าง

จังหวัด :

ตราด

วิธีการรับสมัคร :

ผ่านเว็บไซต์นี้

หมายเหตุเพิ่มเติม :

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร :

1.สำเนาบัตรประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน
3.สำเนาวุฒิการศึกษา
4.สำเนารับรองผลการศึกษา
5.เอกสารอื่นๆ ตามสาขาวิชาชีพ หรือผลงาน (Portfolio)
6. รูปถ่าย

วิธีัการสมัคร
1. กรอกใบสมัครด้วยตนเองที่ แผนกทรัพยากรบุคคล ชั้น 2
2. ส่ง Resume มายังอีเมลล์ bthhr@bth.co.thหรือ ทางไปรษณีย์ (ตามที่อยู่ รพ.)
3. สมัครผ่านเว็บไซต์นี้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ 039-552777 ต่อ 1503 (งานสรรหาบุคลากร ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)


Company Profile

เลขที่ 376 หมู่ 2 ถนนสุขุมวิท ต.วังกระแจะ อ.เมือง จ.ตราด 23000 ตราด 23000 0 39 552 777