1 อัตรา
ตามตกลง
3 ธันวาคม 2556

ลักษณะงาน

ส่งออก นำเข้า มันสำปะหลัง ข้าวโพด
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ อะไหล่ ฯลฯ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

มีประสบการณ์ ความรู้ ด้านการจัดซื้อวัตถุดิบ,อะไหล่
จัดสต็อกวัสดุอุปกรณ์ อะไหล่
จัดการงานสโตร์ ของเข้า/ออก
จัดลำดับงานวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ สำหรับส่งมอบ ช่าง เพื่อปฏิบัติงานตามลำดับ

สวัสดิการ :

ห้องพักคนงาน,

สถานที่ปฏิบัติงาน :

291 หมู่ 3 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15120

จังหวัด :

ลพบุรี

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตัวเอง,โทรศัพท์,สมัครทางอีเมล์

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ด่วน โทร 089 900 5588
pshexporst@hotmail.com


Company Profile

291 หมู่ 3 ต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี 15120 ลพบุรี 15120 0899005588
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ