หลายอัตรา
ตามตกลง
3 กุมภาพันธ์ 2558

ลักษณะงาน

**สมัครด้วยตนเองเท่านั้นค่ะ**

-รับชำระค่ารักษาพยาบาลจากผู้มารับบริการ
-ตรวจสอบรายงานการชำระค่าใช้จ่ายประจำวัน
-จัดทำเอกสารและให้ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศ หญิง อายุ 22 - 35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
มีประสบการณ์ด้านแคชเชียร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นกะได้(เช้า-บ่าย-ดึก)
มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ
สามารถพิมพ์ดีดได้คล่องแคล่ว
รักงานบริการ บุคลิกภาพดี
มีที่พักอยู่ใกล้รพ. สะดวกต่อการเดินทาง

สวัสดิการ :

สำหรับพนักงานประจำ
1.วงเงินค่ารักษาพยาบาล
2.เครื่องแบบพนักงาน
3.ส่วนลดค่ารักษาพยาบาลสำหรับครอบครัว
4.ประกันชีวิต
5.ส่วนลดกรณีซื้อยา
6.เงินช่วยเหลือฌาปณกิจ
7. ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

โรงพยาบาลเทพธารินทร์

วิธีการรับสมัคร :

สนใจติดต่อสมัครด้สยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล อาคาร 1 ชั้น 9 เลขที่ 3850 ถนนพระราม 4 พระโขนง คลองเตย กทม. 10110

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ติดต่อกรอกใบสมัครด้วยตัวเองที่ชั้น 9 อาคาร 1 (ขึ้นลิฟต์หมายเลข4) ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30 -15.00 น.(หรือตามที่นัดหมาย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-348-7000 #2920,2924
คุณอมรรัตน์,คุณกรกนก

หมายเหตุ : กรุณาแต่งกายชุดสุภาพในการติดต่อเพื่อสมัครงาน และเตรียมเอกสารการสมัครงานดังต่อไปนี้

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน
4. เอกสารแสดงวุฒิการศึกษา(Transcript,ปริญญาบัตร,)
5. ใบผ่านงาน (ถ้ามี)
6. ใบอนุญาติประกอบวิชาชีพ (เฉพาะวิชาชีพ)
7. ใบขับขี่
8. ใบแสดงสถานภาพทางทหาร (เฉพาะผู้ชาย)
9. วุฒิบัตรการอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง