1 อัตรา
ตามตกลง
21 มิถุนายน 2559

ลักษณะงาน

-

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย – หญิง อายุ 23-30 ปี
จบการศึกษาวุฒิปริญญาตรีเทคโนโลยีการยาง , การจัดการยาง , โพลิเมอร์ , เคมี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์การทำงานด้านยางธรรมชาติ 1 – 2 ปี
สามารถใช้งานโปรแกรม MS. Office ได้ในระดับดี
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้

สวัสดิการ :

Provident Fund
Uniform
Insurance: Group Personal Accident
13th Month
Bonus (Based on Performance)
Allowance
Social Security
Telephone Bill (Specific Positions)
Accommodation (For employee working at branches)
Day Off : Saturday - Sunday

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท ยางไทยปักษ์ใต้ จำกัด

จังหวัด :

นครศรีธรรมราช

วิธีการรับสมัคร :

Send CV. (in English only) to e-mail : pattranit@teckbeehang.com