1 อัตรา
ตามตกลง
12 สิงหาคม 2556

ลักษณะงาน

เลขานุการผู้บริหาร
จัดเตรียมเอกสาร และจัดพิมพ์รายงานต่างๆ
ค้นหาข้อมูลต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ดูแล จัดการข้อมูลต่างๆ ให้เป็นระบบระเบียบ
จัดการเกี่ยวกับนัดหมายงาน ประสานงาน ติดต่อและติดตามงานกับบุคคล/หน่วยงานต่างๆ เช่น ลูกค้า Supplier เป็นต้น
และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย/หญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานเช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี
สามารถพูด-อ่าน-เขียน / พิมพ์ดีด ภาษาไทยและอังกฤษได้คล่อง
มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และข้อจำกัดด้านเวลาได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค๋กร
มีวุฒิภาวะและมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน

สวัสดิการ :

(สำหรับพนักงานประจำ)
ประกันสังคม
ประกันการเดินทาง
ค่าล่วงเวลา
เบี้ยเลี้ยง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

อีเมล์ หรือมาสมัครที่บริษัท
จดหมายสมัครงาน, ประวัติการทำงาน/การศึกษา, รูปถ่ายปัจจุบัน และหลักฐานประกอบการสมัครงาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน


Company Profile

335/2 ชั้น 1 อาคารเดอะโฟร์วิงส์ เรสซิเดนซ์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02 320-7723, 02 320-7724 02 320-7725