2 อัตรา
ตามตกลง
12 สิงหาคม 2556

ลักษณะงาน

-ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย
-เตรียมงานในขั้นตอนต่างๆ ของการทำวิจัยในแต่ละโปรเจ็คท์
-วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานสรุปผลการวิจัย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย/หญิง, อายุ 22-35 ปี
วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาสถิติ สังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ วิจัยข้อมูล
สามารถใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูปพื้นฐานเช่น Microsoft Word, Excel, PowerPoint ได้ดี หากมีพื้นฐานหรือทักษะทางด้านสถิติ รวมถึงสามารถใช้โปรแกรม SPSS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และข้อจำกัดด้านเวลาได้
มีวุฒิภาวะและมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน
สามารถพูด-อ่าน-เขียน / พิมพ์ดีด ภาษาไทยและอังกฤษได้คล่อง
มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ในการติดต่อประสานงานภายในองค์กรและกับลูกค้าหรือหน่วยงานต่างๆ

สวัสดิการ :

(สำหรับพนักงานประจำ)
ประกันสังคม
ประกันการเดินทาง
ค่าล่วงเวลา
เบี้ยเลี้ยง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

อีเมล์ หรือมาสมัครที่บริษัท
จดหมายสมัครงาน, ประวัติการทำงาน/การศึกษา, รูปถ่ายปัจจุบัน และหลักฐานประกอบการสมัครงาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน


Company Profile

335/2 ชั้น 1 อาคารเดอะโฟร์วิงส์ เรสซิเดนซ์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02 320-7723, 02 320-7724 02 320-7725