2 อัตรา
ตามตกลง
12 สิงหาคม 2556

ลักษณะงาน

ดูแลระบบฐานข้อมูล
ประมวลผลข้อมูล
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแล IT ในบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร :

ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรี ขึ้นไปด้านวิทยาศาสตร์หรือ วิศวกรรมศาสตร์ สาขาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ โปรแกรม Microsoft Office โดยเฉพาะโปรแกรมที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล เช่น Excel, Access ได้เป็นอย่างดี
มีความรู้เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์, Software Development Network และ Database Design
มีความรับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน และข้อจำกัดด้านเวลาได้
มีวุฒิภาวะ มีทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน และมีความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จอย่างมีคุณภาพ

สวัสดิการ :

(สำหรับพนักงานประจำ)
ประกันสังคม
ประกันการเดินทาง
ค่าล่วงเวลา
เบี้ยเลี้ยง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บริษัท อินทัช รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลแทนซี่ จำกัด

วิธีการรับสมัคร :

อีเมล์ หรือมาสมัครที่บริษัท
จดหมายสมัครงาน, ประวัติการทำงาน/การศึกษา, รูปถ่ายปัจจุบัน และหลักฐานประกอบการสมัครงาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน


Company Profile

335/2 ชั้น 1 อาคารเดอะโฟร์วิงส์ เรสซิเดนซ์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02 320-7723, 02 320-7724 02 320-7725