หลายอัตรา
ตามตกลง
9 สิงหาคม 2556

ลักษณะงาน

เก็บข้อมูลนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่ด่านขาออกต่างๆ เช่นที่สนามบิน โดยใช้แบบสอบถาม มีหัวหน้าทีมที่เป็นซูเปอร์ไวเซอร์ คอยดูแล และให้คำแนะนำ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
ชอบพบปะผู้คน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติ กล้าที่จะเข้าหาผู้คน ไม่กลัวหรืออายที่จะต้องสื่อสารกับชาวต่างชาติ (ไม่จำเป็นต้องพูดภาษาอังกฤษคล่อง แต่ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้ และฝึกฝนบ้าง)
นักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่มีงานทำ หรือผู้ที่ต้องการทำงานเพื่อมีรายได้ประจำ หรือ
นักศึกษาที่ใกล้เรียนจบ และกำลังมองหาที่สำหรับฝึกงาน เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ หรือ
ผู้ที่เรียนมาในสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hospitality) เป็นโอกาสในการได้ฝึกงานสายตรงกับที่เรียน

สวัสดิการ :

(สำหรับพนักงานประจำ)
ประกันสังคม
ประกันการเดินทาง
ค่าล่วงเวลา
เบี้ยเลี้ยง

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ด่านขาออกต่างๆ เช่น ที่สนามบินสุวรรณภูมิ

วิธีการรับสมัคร :

อีเมล์ หรือมาสมัครที่บริษัท
จดหมายสมัครงาน, ประวัติการทำงาน/การศึกษา, รูปถ่ายปัจจุบัน และหลักฐานประกอบการสมัครงาน เช่น บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน


Company Profile

335/2 ชั้น 1 อาคารเดอะโฟร์วิงส์ เรสซิเดนซ์ ถ.ศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 02 320-7723, 02 320-7724 02 320-7725