2 อัตรา
ตามตกลง
7 กันยายน 2556

ลักษณะงาน

- มีหน้าที่เป็นเลขาผู้บริหารในการติดต่อและประสานงานต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
- จัดตารางงานที่จะต้องไปทำงานให้ทราบล่วงหน้า หรือไปติดต่องานแทนผู้บริหาร
- และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

อายุ 25 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์งานเลขานุการอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
มีประสบการณ์ด้านงานเอกสารหรือด้านการประสานงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานต่างประเทศได้ (ประเทศพม่า)

สวัสดิการ :

ประกันสังคม
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางปฎิบัติงานนอกสถานที่

สถานที่ปฏิบัติงาน :

525/2 อาคารรัตนโกสินทร์วิวแมนชั่น ห้อง B22 ซอยจึงเจริญพาณิชย์ ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า จ.กรุงเทพมหานคร 10700

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเอง หรือส่ง Resume มาทาง E-mail


Company Profile

525/2 อาคารรัตนโกสินทร์วิวแมนชั่น ห้อง B22 ซอยจึงเจริญพาณิชย์ ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 028834438 028830769