2 อัตรา
16,000 บาท
16 สิงหาคม 2556

ลักษณะงาน

-ดูแลรับผิดชอบในการตรวจสอบงานเอกสารจากแผนกต่างๆก่อนส่งให้ผู้บริหารอนุมัติลงนาม
-แจ้งและจดบันทึกรายงานการประชุมประสานงานให้กับผู้บริหารโดยมีการติดต่องานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
-ดูแลรับผิดชอบทำบัญชีค่าใช้จ่ายส่วนตัวและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายของผู้บริหาร จองโรงแรมและตั๋วเครื่องบิน
-เช็คและตรวจสอบ Email ลูกค้าแปลและสรุปเอกสารสำคัญ
-งานอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศหญิง / ชาย
1.อายุไม่เกิน 30 ปี
2.จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเลขานุการ สาขาศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
4.มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
5.สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office , Internet ได้ดี
6.มีทัศนะคติเชิงบวก มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีความกระตือรือร้น
7. สามารถขับรถยนต์ได้หรือหากมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ :

-ประกันสังคม
-เงินช่วยเหลืองานศพ
-รถรับส่งสายกรุงเทพและสายอยุธยา
-ชุดยูนิฟอร์ม
-จัดท่องเที่ยวประจำปี
-โบนัส
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-วันหยุดพักผ่อนประจำปี
-วันลากิจ,ลาป่วย,ลาแต่งงาน
-อื่นๆตามที่กฏหมายกำหนด
**** บริษัทอยู่ห่างจากนิคมอุตสาหรรมนวนครเพียง 2.50 กม. และห่างจากตลาดประตูน้ำพระอินทร์เพียง 800 เมตร ก่อนถึงวงแหวนตะวันตก ****

สถานที่ปฏิบัติงาน :

พระนครศรีอยุธยา ( ประตูน้ำพระอินทร์ ) ก่อนถึงวงแหวนตะวันตก

จังหวัด :

อยุธยา

วิธีการรับสมัคร :

1.สมัครผ่าน ThaibestJobs
2.ส่งจดหมายมาสมัครงาน พร้อมประวัติส่วนตัว และที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวกมาที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ธนะมลกรุ๊ปดีเวลอปเมนท์ จำกัด ( วงเล็บมุมซองว่าสมัครงาน)
3.สมัครดัวยตนเองที่บริษัท

หมายเหตุเพิ่มเติม :

สำหรับตำแหน่งงานที่สนใจ กรุณาติดต่อ
คุณกมลาภรณ์ เปสะโล ( หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล )
โทร 082-5486554
Email : hr@thanamol.com