1 อัตรา
ตามตกลง
11 มิถุนายน 2557

ลักษณะงาน

ดูแลระบบคุณภาพ GMP,HACCP,ISO 22000,ISO 14001
อบรมพนักงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพ
จัดประชุมและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

คุณสมบัติผู้สมัคร :

วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
หรือมีประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป
ผ่านการอบรมเกี่ยวกับระบบคุณภาพหรือประสบการณ์การทำงานด้านระบบการจัดการ
คุณภาพหรือการจัดการด้านความปลอดภัยอาหาร

สวัสดิการ :

บ้านพัก โบนัส และตามกฏหมายสวัสดิการ

สถานที่ปฏิบัติงาน :

364 ม.8 ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000

จังหวัด :

ปัตตานี

วิธีการรับสมัคร :

สมัครทาง E-Mail หรือ โทรติดต่อ คุณแอเสาะ เจะเตะ

หมายเหตุเพิ่มเติม :

มีบ้านพัก