1 อัตรา
ตามตกลง
1 กรกฎาคม 2556

ลักษณะงาน

รับผิดชอบงานขายปุ๋ยอินทรีย์ตามเป้าหมายที่รับผิดชอบ รวมถึงการให้คำแนะนำในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การรักษายอดขายตามที่ได้รับมอบหมายและสามารถปฏิบัติงานขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ การเปิดกลุ่มลูกค้าใหม่ พร้อมทั้งรักษากลุ่มลูกค้าเก่า การติดตามงานขายกับลูกค้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปิดงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

เพศชาย / หญิง อายุอยู่ระหว่าง 22 – 35 ปี
สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์อยู่ในเกณฑ์ดี (MS Office , Internet)
หากมีประสบการณ์ด้านงานขายปุ๋ยมาก่อน จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย และมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลิกดี มีใจรักงานบริการ มีทัศนคติที่ดีต่อการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า รวมทั้งมีความอดทนต่อสภาวะกดดันในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
มีความสามารถในการเจรจาต่อรอง รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
สามารถนำรถยนต์มาใช้ในงานได้ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
สามารถปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ :

- ประกันอุบัติเหตุ
- ค่าที่พัก
- เบี้ยเลี้ยง
- คอมมิชชั่น
- ค่าสึกหรอรถยนต์
- ประกันภัยรถยนต์
- ประกันสังคม

สถานที่ปฏิบัติงาน :

บุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง

จังหวัด :

บุรีรัมย์

วิธีการรับสมัคร :

ติดต่อ : รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด ว่าที่ รต. พิชย์ชพงษ์ อันทรินทร์
089-956-2881
gumptional@hotmail.com
สามารถสมัครด้วยตนเอง , สมัครผ่าน E-mail


Company Profile

บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด (Grassroots Innovation Co., Ltd.) 199 หมู่ 5 ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 31150 บุรีรัมย์ 31150 044193505 044193505
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ