5 อัตรา
ตามตกลง
19 มิถุนายน 2556

ลักษณะงาน

- วางแผนการตลาด/ส่งเสริมการตลาด
- สร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้า
- จัดอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง
- หารายชื่อลูกค้าใหม่ๆ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :

จบการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี มีใจรักและมุ่งมั่นที่จะทำงาน เป็นผู้ใฝ่รู้ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ อดทน มีทัศ

สวัสดิการ :

เงินเดือน+คอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน+รางวัลการขายประจำไตรมาศ
หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ฟรี อาหารกลางวัน

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ลำปาง

จังหวัด :

ลำปาง

วิธีการรับสมัคร :

สมัครด้วยตนเองที่บริษัทฯ พร้อมสัมภาษณ์ในวันที่สมัคร


Company Profile

398,400,402 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์-ลำปาง-งาว ต.พระบาท อ.เมือง ลำปาง 52000 054-821990,081-2311871 054-821991