2 อัตรา
11,000 บาท
10 มกราคม 2556

ลักษณะงาน

- สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรมตาม Site งาน โรงงานอุตสาหกรรม ต่างๆตามต่างจังหวัดในภาคใต้
- ตรวจสอบปัญหาและแก้ไขอุปกรณ์เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร :

สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้, เป็นคนขยัน และอดทน, ขับรถยนต์ได้
1. เพศชาย วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า/อิเลคทรอนิคส์/เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

สวัสดิการ :

1. Overtime
2. เบี้ยเลี้ยงเดินทางต่าง จังหวัด

สถานที่ปฏิบัติงาน :

ตาม Site งานต่างๆ

จังหวัด :

สุราษฎร์ธานี

วิธีการรับสมัคร :

ส่งข้อมูลทาง E-Mail

หมายเหตุเพิ่มเติม :

ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีความอดทนในการทำงานเนื่องจาก งาน Service อยู่ในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ในเขตพื้นที่ภาคใต้ และต้องสามารถเดินทางและพักแรมในต่างจังหวัดได้
ตัวอย่างกลุ่มลูกค้า
กลุ่มอุตสากรรมน้ำมันปาล์ม,โรงแยกก๊าซธรรมชาติ,กลุ่ม SCG, กลุ่มโรงไฟฟ้า, กลุ่มอุตสาหกรรมผลิดเหล็ก


Company Profile

73/2 หมู่ 2 ถนนจุลจอมเกล้า ต.พุนพิน อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 077242377 077242378
ตำแหน่งงานอื่น ๆ